Omluva



Tímto se omlouváme všem našim klientům za občasné návštěvy policie ČR a Městské policie v prostorách fitness centra. K tomuto kroku jsme museli bohužel přistoupit na základě požadavků našich klientů, protože p. Petr Soukup odmítá respektovat zákaz vstupu do prostor fitness centra, který vyplynul z jeho chování, které je neslučitelné s chováním sportovce a osob se kterými naše fitness spolupracuje. Veškeré případné dotazy vám ochotně zodpovíme. Kolektiv RS Gym


Jakeem Grant Jersey